Vill du leva såhär?

Livet för en utgör

Transplantation av mänskliga hjärtan och levrar har räddat livet på tiotusentals patienter, och njurar har förbättrat livet för många njursjuka som annars skulle ha varit beroende av dialys. I framtiden hoppas man att celler från djur ska bota nya och stora patientgrupper, som diabetiker och patienter med Parkinson. Men debatten i dag fokuserar på smittoriskerna, att djurvirus följer med transplantaten och kanske blandar sig med mänskliga virus. Överförda till människor riskerar virusen att göra den transplanterade personen sjuk och kanske också smitta andra. Kan överförda virus starta influensaliknande epidemier i stora befolkningsgrupper? Eller ännu värre: Kan okända smittoämnen ge riktigt allvarliga infektioner och i vilken omfattning? Eftersom ingen vet med säkerhet blir smittscenarierna och diskussionerna osäkra och spekulativa. Vad man tror sig veta är att grisorgan medför mindre smittorisk än organ från människoliknande apor som babianer som man redan har tagit organ och celler ifrån och att smittorisken är densamma för både celler och organ.

Sök på sajten

Diskussion , En bortsprungen gris passerade oss här hemma på gården en arla vårkväll Grisen har nu dock hittat hem igen! Det debatteras just genast vilt runt om i landet försåvitt avslöjande av grisarnas vanvård på svenska gårdar! Det är reaktioner i interkulturell, tårar, bitterhet, besvikelse och förbannelse!Leave a comment

Your email address will not be published.