Unga flickors och deras föräldrars attityder till mat och ätande

Möt Universitetsflickorna som änkade

Förra året blev biljetterna snabbt uppbokade. Anmäl dig på settdagarna. SETT är Skandinaviens största mässa inom det innovativa och moderna lärandet. Mässan äger rum den 3 5 maj på Kistamässan.

Något du vet hur man visar också vara måste vidta för att vara och ta en.

This section needs additional citations for verification. Please help improve this article ort adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.

Vad behöver jag köpa för att spela?

Ingenting signifikant samband mellan varken mammans samt flickornas ätbeteende eller pappans och flickornas ätbeteende kunde ses. För att bekymmer med ätstörningar hos unga flickor skall minska tycker författarna att det är viktigt att föräldrar informeras om hurdan tidigt deras barn blir medvetna försåvitt kroppsideal samt matfrågor. Det är likaså mycket viktigt att dessa flickor, såsom är i riskzonen för att elaborera ett stört ätbeteende, fångas upp före de har utvecklat en faktisk klinisk ätstörning. Som sjuksköterskor är det angeläget att ha bred kunskap om ätstörningar och dess symtom för att gällande ett tidigt stadium uppmärksamma flickor såsom drabbats. Nyckelord: Ätbeteende, ätstörningar, unga tjejer, mammor, pappor. No significant correlation was apparent in the study between the mothers' and daughters' eating habits, nor the eating-habits of the fathers knipa daughters. The authors finds it important, in order to reduce eating-disorders among adolescent girls, to inform the parents about their children becoming conscious of the ideal of the body knipa nutrition at an early age.Leave a comment

Your email address will not be published.