Rådmansholmens badplats

Stränder i Sigtuna för tshirt

Landhöjningen i Stockholmstrakten har pågått sedan senaste istidendå den avsmältande inlandsisen lättade på trycket mot jordskorpan. Landhöjningen i Skandinavien kallas därför även postglacial landhöjning. Landhöjningen har gått hand i hand med varierande vattennivåer i det smältvattenhav som vi idag kallar Östersjön. Både landhöjningen och vattennivåer har tillsammans utformat förändringar i strandlinjen runt Östersjön. Uppkomsten av Stockholm som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från Östersjön.

Tyck till om den här sidan

Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vi förenar människor och knyter vid samhällen. Det gör vi genom att driva persontrafik och skapa integrerade transportlösningar över hela världen.Leave a comment

Your email address will not be published.