X3M efterlyser: Du som hittade kärleken på Pampas Nationaldag

Wörthersee lady söker man föreningsmötet

Vilken roll spelar poesin som gränsutmanare? Vad gör poesin med oss? Är den finlandssvenska poesin som verandan i en rysk roman - öppen för världen, men samtidigt inskränkt? En ny antologi om den finlandssvenska lyrikens belägenhet ringar in många intressanta frågor om vårt förhållande till och syn på poesin. I en artikel i Helsingin Sanomat från den 21 januari skriver Antti Majander om hur lyriken fått ta den största smällen när förlagen under de senaste åren i allt högre grad kommit att dra åt svångremmen och skära ner i utgivningen. Majanders genomgång av de finska förlagens utgivning från de senaste tjugo åren visar svart på vitt att antalet lyriktitlar som utkommit på de etablerade förlagen sjunkit från 60 år till 33 år och under år kommer utgivningen att sjunka yttermera: de större förlagen kommer uppskattningsvis att publicera 17 titlar lyrik detta år, dvs. På finskt håll finns dock, inte att förglömma, ett antal mindre förlag som under de senaste åren satsat framför allt på att publicera lyrik, såsom Poesia, SanaSato, Nihil Interit, Sammakko, ntamo och Kolera. På finlandssvenskt håll är trenden densamma även om förskjutningarna rent procentuellt och konkret sett är mindre. Enligt Tatjana Brandt, litteraturvetare och kulturdebattör, finns det en livskraftig motrörelse på finskt håll med en aktiv poesiscen och ett slags alternativ offentlighet.

Prenumerera på skolutskick

Ja handlar parallellen om det föränderliga anlag som antingen kan kallas ohejdbar kreativitet eller bara ombytlighet. Båda skapade en flertal modernistiska stilar istället för att finna den egna stilen. Här blir de tidiga faserna av Stravinskys komponerande ett problem, inte minst det etta storverket, baletten Eldfågeln. Den stilistiska utgångspunkten är nämligen samtida musikriktningar: mest viktig är den skimrande klangvärlden hos Rimskij-Korsakov, men också Skrjabin och inflytandet av den franska impressionismen spelar en ansenlig roll. Faktum är att hela projektet ligger i linje med symbolismen, en magiskt steg mellan romantik och modernism.Leave a comment

Your email address will not be published.