Brottslighet i Sverige

Möte utländska människor Norska meal

Teoretiska överväganden 4. Inledning Det finns mycket forskning om etnicitet, om åldrande och om hälsosystem. Traditionellt är det fråga om separata forskningstraditioner som sällan berör varandra. Få forskare har försökt att integrera de olika perspektiven.

Navigeringsmeny

Kulturella föreställningar kan leda till sämre behandling Kulturella föreställningar om invandrade kvinnor inom Sverige kan leda till att dom får sämre vård, särskilt om dom kommer från fattiga länder. Det visar Birgitta Esséns tvärvetenskapliga forskning kring kvinnohälsa och migration. Hon är specialist inom obstetrik och gynekologi och professor inom internationell kvinno- och mödrahälsovård. Sedan inom våras är hon NCK:s examinator. Birgitta Essén har bedrivit forskning inom området kvinnohälsa och migration i 30 år. På talet gjorde hon en epidemiologisk studie för att ta reda gällande varför både mödradödlighet och barnadödlighet i svensk förlossningsvård var betydligt högre bland kvinnor från lågresursländer på Afrikas lur, jämfört med andra grupper. Studien visade att orsaken ofta var sociala faktorer.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Igenom beslut av regeringen den 14 december bemyndigades chefen för Socialdepartementet att larma en särskild utredare med uppgift att kartlägga och analysera frågan om bemötande av äldre Dir. Dåvarande statsrådet Ingela Thalén utsåg den 15 januari kommunalrådet Britta Rundström, Helsingborg, till särskild undersökare med detta uppdrag. Som sakkunniga inom utredningen har förordnats företrädare för pensionärsorganisationer, fackliga organisationer, forsknings- och utbildningsinstitutioner, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Såsom sekreterare i utredningen har förordnats Elisabet Spjuth fr. Som bitr.Leave a comment

Your email address will not be published.