Tidigare utställningar

Möt männen i utställningen idsa

Text av Björn Springfeldt Det underbara med konstverket är att det vill vem som helst någonting. Ett konstverk är ett föremål som uppstått genom en process där någon på olika sätt bearbetat materia för att få syn på något, och under processen varit lyhörd för de förslag som slumpen tillför. Så uppstår något som är mer komplicerat och mångtydigt än upphovsmannen själv kan överblicka och som uppmanar oss som möter det att försöka tolka och förstå. I mötet satsar vi vår erfarenhet, vår fantasi och intelligens. Vi trevar och resonerar oss fram och under den resan tar det verkliga äventyret vid när vardagsspråket inte längre bär utan känslor och aningar kastar oss ut där vi aldrig varit tidigare. Eller komprimerar så att vi genomilas av känslan av hur underbart och unikt det är att finnas till. Är människan någonsin vackrare än i mötet med denna skapelseprocess — då vi själva blir medskapande och känner vår livskänsla förtätas? Att jag fått uppdraget av Malmö Konsthall att välja verk ur Moderna Museets samlingar för en utställning i Malmö Konsthall är självklart något av det roligaste jag kunde få göra, men bakgrunden är sorglig och inte mindre än en skandal.

Mer om utställningen

Svenska fotografer i den tunga industrin —74 Svenska fotografer i den tunga industrin — — Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom I slutet bruten talet växte missnöjet med arbetsförhållandena gällande industrier runt om i Sverige. Orsaken var bland annat missnöje med arbetsmiljön, bristen på inflytande på jobbet samt ett nytt ackordslönesystem. Strejken spred sig snabbt och som mest omfattade den omkring arbetare. Detta kom att bliva en väckarklocka för makten.

Tecknare i tiden

Innehållslös of Finlands teckningar lämnar ingen kylig. De fotografier som han tog bruten vänner och partners för att användas som inspiration och referensbilder till dom världsberömda homoerotiska teckningarna ställs nu ut på Fotografiska Stockholm. Curerad av Berndt Arell i samarbete med Fotografiskas exhibition producer Jessica Jarl är The Darkroom en spännande studie i illustratören samt konstnären Touko Laaksonen, aka Tom of Finlands liv och arbetsprocess — såsom från början pågick just i mörka rum. I år är det år sedan han föddes och återigen finns det krafter som vill förpassa lesbisk lust in i mörka garderober.Leave a comment

Your email address will not be published.