Ryska parlamentet röstar kring våld i hemmet

Möt kvinnor i senegal

Regeringen redovisar huvuddragen i arbetet för att bekämpa detta våld under mandatperioden. Handlingsplanen omfattar en mängd åtgärder, inom olika politikområden, som kommer att utvecklas och preciseras efterhand. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en redovisning av hur arbetet har bedrivits. Bakgrund Regeringens handlingsplan berör flera politikområden. De åtgärder som regeringen presenterar i handlingsplanen faller i huvudsak under justitieutskottets eller socialutskottets beredningsområde. Skrivelsen remitterades till justitieutskottet varefter justitieutskottet beslutade att föreslå socialutskottet gemensam beredning i sammansatt utskott av regeringens skrivelse jämte motioner. Socialutskottet beslutade vid sammanträde den 17 januari att anta förslaget att tillsammans med justitieutskottet inrätta ett sammansatt utskott.

Lyssna mer

Förut några år sedan kommer det fram att ett lokalsamhälle i just dom trakter där Guillou stått och pekat och förlöjligat hade präglats av massivt utövat sexuellt våld mot kvinnor samt barn. Trots att vi lever inom en tid där sexuellt våld inneha hamnat på agendan blev de såsom hade ut De som tog dom utsattas parti i kampen om upprättelse likaså. Den som vill förstå våldets plats i samhället måste också begripa motståndet mot att synliggöra, och giltiggöra, våldet. Detta motstånd är stort, samt går djupt. Lyssna på reportaget försåvitt den lilla byn i trakten Tysfjorden och hur det som heter felaktigt och förkastligt så lätt byts inom motstånd, ja förakt, mot de utsatta och mot att våldet synliggörs. Roks vet att ett arbete mot mäns våld som går på djupet, såsom inte stannar vid de där talade orden som det råder uppslutning försåvitt utan som letar sig in inom de levda liven och gör avvikelse, för att arbetet synlig- och giltiggör våldets plats i vårt samhälle, det väcker motstånd. Det är därför vårt systerskap ute i tjejjourerna och kvinnojourerna är så viktigt.

Ansluta

Ni måste aktivera javascript för att sverigesradio. Prova att använda en annan webbläsare, uppdatera till en nyare version. Läs mer om problem i äldre webbläsare Advokat Mari Davtjan är expert gällande kvinnorätt. Företrädare för president Putins avsnitt säger att lagändringarna, bland annat att våld som inte leder till att någon skadad behöver sjukhusvård, avkriminaliseras — görs för att skydda föräldrars domstol att uppfostra sina barn och förut att minska att samhället lägger sig i familjeliv. Rysk lag är gjord så att utöver vanliga brott såsom går till domstol med advokat, odla finns också så kallade administrativa fraktur. Dit räknas till exempel fortkörning, felparkering och ringa misshandel.

Testa

Kuf Man och hustru levde i annorlunda världar. De blev specialister på annorlunda delområden. Hustrun hänvisades till det enskilda och personliga. Hon höll samman familjen. Mannen hade sin huvudroll i produktionen och sin identitet i yrket. Ansvaret för det allmänna. Uppenbart är. Dessutom när de möttes inom ett samt samma område. Deras könsroller formades bruten förväntningar med olika innehåll.Leave a comment

Your email address will not be published.