Kategoridiskussion:Personer efter kön

Problem med en enda layout

Ord, begrepp och termer bär på många olika betydelser. De används på olika sätt i olika situationer och för olika bruk. De förändras också över tid och får nya betydelser. Det finns olika ordlistor för olika användningsområden. Den här ordlistan sammanställer termer och definitioner inom området kön och jämställdhet. I den ingår begrepp som används inom lagstiftning, forskning, den offentliga debatten och inom jämställdhetsarbete.

Åsiktsprogram 2020

Ett tjugoårig kille lufsar in i ett idrottshall för sin första match inom basketens söderetta. Sport i all sin alldaglighet. Idrott i all sin oerhörda betydelse.

Diskriminering

Armé kan du ladda ner hela Transammans åsiktsprogram som pdf. Ett cisnormativt by. Könsbekräftande vård. Vård och omsorg. Arbete och utbildning för vuxna. Lag samt rätt. Transammans har idag drygt medlemmar i februari drygt st och utgör av både transpersoner, människor som ifrågasätter sin könsidentitet och närstående cis-personer.

Navigeringsmeny

Bums diskriminering är enligt diskrimineringslagen om en missgynnas genom att behandlas sämre ännu någon annan behandlas, har behandlats alternativt skulle ha behandlats om missgynnandet inneha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering som har samband tillsammans kön är förbjuden enligt diskrimineringslagen Tillsammans kön avses att någon är brud eller man. Förbudet omfattar också folk som avser att ändra eller inneha ändrat sin könstillhörighet. Förutom skyldigheten att inte diskriminera måste kommunen också gno aktivt för att förebygga och bekämpa diskriminering. Som arbetsgivare ska kommunen var tredje år kartlägga och analysera att inga osakliga löneskillnader förekommer mellan hanar och kvinnor samt upprätta en strategi för jämställd personalpolitik. Kommunen har såsom arbetsgivare även skyldighet att upprätta ett plan för sitt jämställdhetsarbete med ett översikt av de åtgärder som behöver genomföras inom organisationen de närmaste åren. Kön är den enda diskrimineringsgrunden såsom tillåter positiv särbehandling. Vid rekrytering kan vid likvärdig kompetens det underrepresenterade könet prioriteras för att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Enligt dessa fastställande ska alla verksamheter arbeta aktivt ej bara för att motverka diskriminering gällande grund av kön utan även förut att systematiskt integrera jämställdhetsperspektivet i all sina verksamheter.Leave a comment

Your email address will not be published.