Sverigespeglingen är mer än personalens kön och bakgrund

Program för enda kön diskret

Om Vi stänger tillfälligt I Västerbotten har nya restriktioner för att minska spridningen av covid införts från och med tisdag 10 november. Från och med onsdag 11 november håller Kvinnohistoriskt museum stängt för allmänheten och alla publika Läs mer Inställt! Framför allt var det skillnad mellan kvinnor och män. Och det skulle synas.

Kommande events

Det har hon alldeles rätt i. Läs också krönikan Paulina Neuding: En Sverigespeglande personal är faktiskt inte SVT:s huvuduppdrag En mångfald av erfarenheter, nätverk samt språk hos alla de som arbetar på SVT tror vi är ett förutsättning för att kunna berätta försåvitt hela Sverige. I dag har vi en jämn könsbalans på SVT, odla hade det nog inte varit utan ett idogt arbete där vi bland annat hade räknat representation av kvinns och män. Rättvisa kan givetvis ej enbart mätas i statistik över representation i förhållande till befolkningsandel, men statistik kan vara ett sätt att belysa oförklarlig obalans. För SVT handlar Sverigespeglingsarbetet om mer än kön och historia hos personalen. Det är lika avsevärt om att finnas fysiskt i alltsammans Sverige med lokalredaktioner eller att finn vägar för att nya publikgrupper skall besöka Allsång på Skansen. Sverigespegling köper både om de program vi skapar, men också om vilka vi är som skapar programmen. Som arbetsgivare skall vi rekrytera icke-diskriminerande och baserat gällande kompetens, det gäller för alla uppdragsgivare. Ändå har flertalet studier visat att exempelvis personer med funktionsnedsättning eller utländskklingande namn blir diskriminerade på arbetsmarknaden.Leave a comment

Your email address will not be published.