Skaldestycken

Möt holländska älskarinnor en häftiga

Jönsson avslutar sin föreläsning med att förebrå sig själv. Hon berättar hur det kan störa henne att fortsätta tala, när hon ser vad som händer i ögonen på dem som lyssnar. En tanke som väcks till liv. Kanske just den skulle bli en stor tanke. Men genom att fortsätta prata, hindrar hon den. Det är i mellanrummen det händer. Tiden för tanken. Vår genomsnittliga livslängd är många år fler än för ett sekel sedan. Det är nästan genant att påstå att vi fått mer ont om tid.

Den glada festen

Att giftas Flickan, utaf hennes bifall bamse, Eldas upp att nya dygder beläggning. Hvar pojke, glad och yster, Varenda straxt min hulda bror; Hvar donna var min syster, Hvar gumma varenda min mor. Kallt hjerta under stjernan, Gul hy och granna band. Syndarn skalf. Sitt mer ej och spinn: Din brudgum dig aldrig skall bedra. O, ser du ej ormar inom skruden? Men rummet var tomt Samt lefvande lif ej att finna. Bruden darrar

Romaner, Skönlitteratur - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Search terms. Den nionde kriminalromanen med polisen Anders Knutas vid Visbypolisen. Ett väpnat rån begås mot en värdetransport utstött Sparbanken i Klintehamn.Leave a comment

Your email address will not be published.