Hushållets kostnader

Ensamstående tjejer i Frankrike ungdomsförmåner webmätningsprogram

Vi har kodat om negativa inkomster till kr. Inkomsten hämtas från den redovisning som enskilda näringsidkare har lämnat till skattemyndigheterna. Många redovisar underskott, dvs. Vissa fördjupade analyser kan inte göras om de delar man vill studera uppvisar negativa värden. Effekten av att koda om företagarinkomsten är mycket liten när det gäller att mäta den övergripande inkomstfördelningen.

Koll på pengarna

Dom uttryckte stor tacksamhet för stödet av Sveriges Lions. Vi imponerades av den välfungerande organisationen på plats för Dom Glömda Barnen. Chefen Muddur för anpassning av syriska elever i turkiska skolor är oerhört positiv till projektet Dom Glömda Barnen. Han är den såsom upplåter mark för våra skolmoduler. Dom har inte själva möjlighet att erhålla fram skollokaler. Däremot anskaffar han anställd till våra moduler.Leave a comment

Your email address will not be published.