Romernas historia

Möt kvinnorna i Tromso 28 swingers

Sedan långliga tider tillbaka bo lappar i de nordliga delarna av den skandinaviska halvön. Från öster ha de säkerligen kommit dit, närmast från de norra delarna av Finland, och vetenskapen visar, att detta skett redan i en ytterst avlägsen forntid. De arkeologiska data, av vilka man kunde hoppas eu belysning av frågan om tidpunkten för denna deras inflyttning, ha väl ännu icke blivit fullständigt bearbetade och definitivt tydda, men man är lyckligtvis icke uteslutande beroende av dem, då det gäller att söka ett svar på denna fråga. För ett bedömande av densamma ger oss nämligen språkvetenskapen ett utomordentligt klart och pålitligt material i de synnerligen talrika s.

Sammanfattning

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor samt män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att analysera möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga vetenskapsman. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan annorlunda fakulteter vad gäller anslagstilldelning.

Om konstnärerna

Klimatschack installerat på Artipelag 28 juli Jorden är som ett schackbräde där människan kämpar mot biosfären. Oljan kan betraktas som vår allierade i kampen. Försåvitt biosfären får övertaget kommer utvecklingen att gå bakåt, men jordens framtid antagligen räddas. I det nya schackspelet, desslikes konstverket Kampen  , som nu installerats på Artipelag kan besökarna välja sida i matchen och spela ett parti. Schackspelet är framtaget av konstnären Lars Arrhenius, såsom tyvärr gick bort i våras, samt författaren samt konstnären Eric Ericson. Duon har tidigare tagit fram bland övrigt sällskapsspel med klimattema, senast spelet Kalas  , där deltagarna tävlar om att förbereda ett lyckat barnkalas. Under spelets passage tas deltagarna med på en resa över jorden, där de får beskåda hur ett kalas nödvändiga komponenter utarmar vårt jordklot och produceras av underbetald arbetskraft i låglöneländer. De tidigare spelen, vilka alla kretsar kring ämnen såsom ekonomi, etik och biosfär, har titlarna Välkommen till samhället  , Panama  och Från ingenting mot randig tandkräm 

Studentlekene Tromsø 2020Leave a comment

Your email address will not be published.