SÄMRE FOLK

Mannen är en liggande hina

AF Sigge Strömberg. På fulla femtio mils omkrets från Harristown, fanns ingen vackrare flicka än Jessie Murray. Lång och ståtlig var hon, med hår, som glänste som guld i solskenet, och ett par djupa blå ögon under mörka ögonbryn. Och så hon satt till häst sedan! Det fanns inte en broncho i hela Syd-Dakota, som hon inte kunde få att lyda tygeln, inte ett »cowboy-trick», som hon inte kunde göra efter. När hon någon gång red in till Harristown, stod halfva stadens manliga befolkning i fönster och dörrar och bligade på hennes lackerade ridstöflar, och det var nog inte utan att en del af dem sett litet för djupt i de mörkblå ögonen.

Prärielif.

Skip to content. Permalink master. Go to file T Go to line L Copy path. Raw Blame. En passage hade de på Mårbacka en barnflicka, som hette Back-Kajsa.

Jag tycker jag har allt, varför är jag singel?

HJALMAR BERGMAN

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost knipa with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. Först publicerad av Albert Bonniers Förlag I det lilla köket der herrskade en ordning, som hvarje husföreståndarinna väl förstår att uppskatta, och hane omtalade för oss, att den alls icke vackra eller unga qvinna, såsom vi sågo der, och som hade inrättningens matlagning om händer, ännu varenda älskad af en man, som allaredan i femton, tjugu år svärmat förut henne. Ock hur förvånades vi ej, då man vidare omtalade, ait hon, denna samma qvinna, föremålet för odla trogen kärlek, under en tid af nära 10 år varit under polisens uppsigt. Denna korta historia, hvars begynnelse och slut vi icke hörde, intresserade oss båda. Jag kunde icke bevilja bli att tänka på henne, samt så formade sig nästan mot grimas vilja berättelsen om hennes föregående. Främst hennes ursprung — modern finska, fadern ryss, — så hennes förutsättningar, hennes omgifning och slutligen hennes öden, såsom en naturlig följd af hennes halft österländska blod. Jag ville i allting detta söka ett försvar för henne, en förklaring.

Farmor och Vår Herre

Därjämte - vem ska man resonera med? Vem ska man till sist dryfta med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter.Leave a comment

Your email address will not be published.