Kommunikativ språkmetodik - Undervisning

Möt spansktalande människor smartdate

Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet åkhögstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda.

Årlig influensa

Publicerad: Spanska sjukan drabbade hårt Även gällande bruket i Åminne gavs råd förut hur arbetarna kunde skydda sig kontra farsoten spanska sjukan. Många av råden håller än idag. Det visar sig nu när världen drabbats av Corona. Råd som gavs på Åminne Andvändning. Foto: Anna Lago. Alltid har farsoter varit skräckinjagande. Både för hundra år sen och idag. I dessa pandemitider med Coronavirus, så påminns vi försåvitt att det varnades för spanskan dessutom i Åminne.

Ett tillförlitligt och objektivt nivåsystem

Tillsammans ojämna mellanrum sveper särskilt aggressiva influensaepidemier över världen. Ingen kan i förväg säga när de kommer och det finns inget säkert sätt att beskydda sig. Fågelinfluensan var troligen nära att bli en sådan världsomspännande epidemi. Ett enda liten förändring i viruset kunde ha försett det med egenskapen att smitta från människa till människa samt då hade masspridningen varit ett realitet. Fågelinfluensans virus är mycket likt det som orsakade Spanska sjukan för snart ett sekel sedan — den hittills värsta influensa som drabbat oss samt som smittade miljoner människor och dödade tiotals miljoner. Här skördades fler leva än det då just avslutade etta världskriget. Årlig influensa Varje år drabbas vi av minst en influensaepidemi samt de år virus är så förändrat att vårt immunförsvar inte känner upprepa det blir det mer aggressivt samt farligt.

Kursupplägg

Sök kurser och program 30 hp Spanskan talas av mer än miljoner folk. Att behärska språket och ha kunskaper om de spanskspråkiga ländernas historia, samhällsliv, och litteratur är värdefullt och kommer att göra skillnad när du söker ett jobb! Att kunna spanska är både roligt och nyttigt! Kursen Spanska I i Spanien inom ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som studerat lägst spanska steg 3 på gymnasiet alternativt har behörighet genom våra förberedande kurser, och som läser utomlands Spanien. Ni är antagen till Ämneslärarprogrammet med specialitet mot arbete i gymnasieskolan.Leave a comment

Your email address will not be published.