Förslag och beslut

Jag är en ensam nijmegen

Ta hand om ett dödsbo Livssituationer Ta hand om ett dödsbo När en person avlider övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans.

Det här innebär beslutet

Erbjudande och beslut Förslag och beslut Ihop med dig tar vi fram en förslag på hur skuldsaneringen ska gå till, vad du ska betala samt hur länge. Sedan har dina borgenärer, dem du är skyldig pengar, chans att yttra sig innan vi tar ett beslut. Det här innehåller förslaget vilka skulder som ingår i skuldsaneringen, exakt hur mycket du ska avlöna och hur länge du ska avlöna. I juni och december behöver ni inte betala alls — de månaderna är betalningsfria.

Vanliga frågor

Fånga hand om ett dödsbo Ta labb om ett dödsbo När pengarna ej räcker till När en person avlider övergår alla tillgångar och skulder såsom personen hade till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Dödsboet funnits fram till dess att dödsbodelägarna genomför ett arvskifte. Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare.

Det här innehåller förslaget

Hurdan stort är normalbeloppet? Kronofogden bestämmer hurdan stort normalbeloppet ska vara en passage per år. Normalbeloppet är kopplat mot konsumentprisindex som SCB fastställer på regeringens förordnande.Leave a comment

Your email address will not be published.